DAG SKEDSMO

Arbeider 2005-2010

Et lite utvalg

1. Syrefast stål, høyde 700cm, Liermoen flerbrukspark

2.

3.

Spansk rytter, syrefast stål, 120x120x120cm

Spansk rytter, syrefast stål og cortenstål, 120x120x120cm

Spansk rytter, syrefast stål og cortenstål, 120x120x120cm

Spansk rytter, cortenstål, 120x120x120cm

Rusten søyle, høyde 480cm

Akryl og slagmetall på lerret, 120x120cm

Akryl og slagmetall på lerret, 120x120cm

Akryl, slagmetall og glassfibermatte på plate.

Akryl, slagmetall og glassfibermatte på plate.

Akryl på lerret, 120x60cm

Akryl og slagmetall.

Akryl og slagmetall.

Akryl og slagmetall på lerret, 100x100cm

Akryl og slagmetall på lerret, 60x60cm.