Dag Skedsmo

Elvis, Elverum vidergående skole, gammel hall, 2021

Elvis, Elverum vidregående skole, ny hall, 2021.

Stavsberg skole 2019

Stavsberg skole, "Spansk rytter X", 2019, Syrefast stål. 250x250x250cm

Politihøyskolen, Sæter, 2010

"Paragraf". Messingspiral fra tak i kantine til søyle i resepsjon. Den erstatter også håndlist rundt hull i gulvet i kantinen.
Fra resepsjon
Fra resepsjon

Kongsvinger Tannklinikk, 2009

Tusj og slagmetall på vegg
Tusj og slagmetall på vegg

Hamar og Molde postterminaler 2001-02

En del speil og en del sort flis "erstatter" hver annen hvit flis i garderober. Farger i rommet refleteres i speilflatene.
Samme konsept på Hamar og I Molde

Marikollen skole, 2005

Trerelieff over 2 etg. Blåmalt bakvegg.

SAS Teknisk Base, Gardermoen 1997-98

Skulptur i syrefast stål. Høyde 800cm
Inngangsparti
Elementer l lakkert stål i luftrommet over kantine. Største element 8 meter bredt. Total lengde 48 meter.
Fra 2 etg
Fra 3 etg. Total lengde 48 meter
Inngang verktedhall. 11 elementer av lakkert aluminium. Høyeste element 12 meter
Fra verkstedhall

Øvrebyen videregående skole, Kongsvinger, 1995-97

Skulptur i syrefast stål. Høyde 350cm
Syrefast stål
Detalj

RTV-bygget, OL 94, nå Høgskolen på Lillehammer 1993

Lakkert aluminium. Relieff over 2 etg. 800x400cm
Felter på vegg malt røde
Nedenfra
Inngang kantine
Lakkert rustfritt stål
Mot hovedinngang
Kantine. Lakkert aluminium og rustfritt stål

Norsk vegmuseum, Hunderfossen 1992

Norsk vegmuseum, Hunderfossen, med 3+1. Syrefast stål.
D.Skedsmo, T.Roalkvam, Marius Van der Made, P.Brand

Harstad kulturhus 1991

Lakkerte stålspiler, hvit front, blått til hvitt på kantene.
Spiss vinkel

Oseberg boligplattform, Norsk Hydro, 1986-87

Lakkert aluminiun, høyde 600cm

Regjeringsbygget R4, 1985. Utsmykking over 7 etasjer.

R4. Ved heis, 7. etasje 1986-7
R4. Etg. vestibyle 2.etg.
R4. Korridor 3, etasje
R4, detalj

Utsmykking av kantine, Hønefoss 1985

Kantine, Statens Lærerhøyskole, Hønefoss, 1985